Bli medlem

Östra Stås medlemsavgift är endast 200 kronor och absolut enklaste sättet att bli medlem är att bli det via vår webshop.

Som medlem i Östra Stå får du följande:

  • Rabatt på Östra Stås souvenirer
  • Tillgång till Östra Stås medlemsforum
  • Månatligt nyhetsbrev via mail med information rörande Östra Stås verksamhet (under återuppbyggnad och återkommer i januari)
  • Förmånen att bidra till ÖIS aktiva läktarkultur

Amor et fides