Det är dags att engagera sig för ÖIS framtid!

Jag har varit ute och svingat lite mot den bristfälliga information som råder kring ÖIS årsmöten som snart stundar och samtidigt krävt en och annan avgång, både via mailkontakt med berörda styrelseledamöter men också via twitter och i ett tidigare blogginlägg. Även om min kritik mot den dåliga kommunikationen och att huvudstyrelsen inte övertagit fotbollsstyrelsens roll kvarstår så är jag glad att kunna revidera min uppfattning om att alla ska avgå.

Jag, Felix och Mattias Andersson från Balders Hage var tidigare idag på möte med Dan Cameras och Ulf Dermark från huvudstyrelsen för att få förklarat för oss vad som gäller inför bildandet av alliansföreningen och vad som kommer gälla på de kommande årsmötena. Vi har en VÄLDIGT STOR utmaning framför oss men under de dryga två timmarna vi satt ner och pratade så känns det ändå som att vi talar samma språk och vill samma sak, och jag har återigen enbart en positiv känsla. Ingen hade väl förväntat sig att det skulle bli enkelt?

Det är fortfarande rätt rörigt och jag kommer inte kunna återge exakt allting i skrift, men kort sagt kan man säga att fotbollstyrelsen inte fullgjort sitt åtagande när det kommit till att lösa den ekonomiska biten inför bildandet och att det därför kommer ske i en övergångsperiod. För att fotbollssektionen ska kunna bli en egen förening krävs det ett eget kapital på cirka 1-2 miljoner, och just nu har fotbollssektionen ett negativt kapital på cirka 1 miljon. Helt värdelösa förutsättningar med andra ord, och hade fotbollsverksamheten skötts i en egen förening från och med 1 april hade det nog inte gått mer än en månad innan vi gått i konkurs.

Fotbollsstyrelsen har skickat in dokumenten som krävs för att bilda den nya föreningen men då laget är anmält till seriespel som Örgryte IS, och inte Örgryte IS FF, samt att det egna kapitalet saknas så kommer fotbollsverksamheten under året att gå under alliansföreningen Örgryte IS, anno 1887, istället för medlemsföreningen Örgryte IS FF, anno 2015. På föreningens årsmöte som hålls 9 mars 18.00 i Nya Ullevis presscenter kommer huvudstyrelsen lägga en proposition för bildandet av Örgryte IS FF och sedan är det årsmötets roll att anta den. Så som det presenterades idag, och det förslag på förbättringar som framfördes, så är jag av den bestämda uppfattningen att propositionen måste bifallas, annars kommer vi behöva lägga onödig energi på att rensa ut destruktiva krafter.

Propositionen i korthet (med mina ord och mina tillägg. Jag, Felix och Balders Hage kommer agera remissinstanser):

  • ÖIS fotbollsverksamhet går under alliansföreningen Örgryte IS, anno 1887, säsongen 2015 och huvudstyrelsen har den formella makten. Tanken är att ha en övergångsperiod under året för att slutligen flytta över hela verksamheten till medlemsföreningen Örgryte IS FF i november. Förutsatt att ekonomin tillåter det.
  • Då stadgarna stipulerar att varje sektion ska ha en egen styrelse och flera av dårarna i nuvarande fotbollsstyrelse sitter även över nästa år och hade behövt avsättas på fotbollssektionens årsmöte kommer det föreslås att det årsmötet blir konstituerande årsmöte för Örgryte IS FF där en helt ny styrelse väljs. De enda som drabbas negativt av detta är de som inte kommer klara av att bli omvalda på grund av att de inte har där att göra, samtidigt som vi kan välja in åtta nya namn som redan nu kan börja bygga en stabil grund för den nya föreningen. Fotbollsföreningens styrelse kommer inte ha någon formell makt, men jag hoppas att vi kan välja en styrelse som huvudstyrelsen vågar överlåta besluten åt och som tillsammans med huvudstyrelsen kan skapa en stabilitet för den nya föreningen. Går allt som det ska kommer det ändå vara fotbollsstyrelsen som bestämmer i november och då är det lika bra att börja direkt.

Det är lite rörigt som sagt och jag har säkert missat något men det här är vad det handlar om i stora drag. Vi har två väldigt viktiga årsmöten framför oss (fotbollssektionen ska ha årsmöte i mars, kallelse lär komma inom kort) där vi lägger grunden för hela ÖIS framtid. Det är vi medlemmar som äger Örgryte Idrottssällskap och det är vi som bestämmer hur vi ska föra vår anrika tradition vidare!

Bli medlem och gå på årsmötena!

Alla åsikter som uttrycks i bloggar och kommentarsfält är skribenternas egna. Vad Östra Stå tycker går att läsa om i Östra Stå's manifest. Östra Stå ska verka för en konstruktiv diskussion kring Örgryte IS och i alla kommentarsfält ska man visa respekt gentemot andra ÖIS:are, även om det finns meningsskiljaktigheter. Klarar man inte av att förhålla sig till dessa enkla regler så finns det andra forum att diskutera på.