Det är ett fullständigt haveri

Jag hade som ambition att jag inte skulle använda den här bloggen till att fokusera på det som är dåligt med ÖIS verksamhet. Hade jag gjort det hade jag inte haft annat att göra och jag vill hellre jobba för ÖIS utveckling, men som läget är nu översköljs min positiva känsla av så mycket skit att jag inte kan hjälpa det. Jag mår dåligt och jag måste få ut det på något sätt.

På det extra årsmötet som hölls i höstas beslutades det att skjuta upp bildandet av en alliansförening från 1 januari 2015 till 1 april 2015. Detta var på grund av att vår fullständigt odugliga fotbollsstyrelse (fråga mig och jag kommer inte kunna sluta ösa skit över dem) inte respekterat medlemmarna i Örgryte IS beslut och sett till att skapa ekonomiska förutsättningar för att fotbollssektionen skulle kunna klara av att drivas som en egen förening – en egen juridisk person som själva får ta ansvar för sina egna tillkortakommanden utan att kunna ta stöd av Sällskapets välskötta sektioner. Mötet hölls vid en tidpunkt för att fotbollssektionen skulle kunna anmäla sig till seriespel som den fotbollsförening sektionen skulle övergå till 1 april. Med 22 dagar kvar till ombildandet har tre av fyra sektioner startats upp som egna ekonomiska föreningar. Gissa vilken som är kvar?

Arbetet med att lösa alla praktiska detaljer kring bildandet av alliansföreningen föll på huvudstyrelsen och trots att man haft över två år på sig, och fick ytterligare tid i och med fördröjningen i höstats, så är det fortfarande INGEN som kan svara på vad det är som gäller. Jag har de senaste veckorna försökt ta reda på det inför årsmötena som ska vara i mars och det har varit helt omöjligt att få ett besked. Jag mailade Dan Cameras i torsdags men jag har inte hört någonting från honom heller.

Jag står bakom alliansförening till 100% och när jag ser det monumentala misslyckandet och fullständiga haveriet som huvudstyrelsen nu gör sig skyldiga till så är jag glad över att makten i föreningen flyttas närmre medlemmarna och längre bort från dessa inkompetenta amatörer som bevisligen inte har en aning om vilka de företräder. Cameras borde som utbildad jurist och ordförande i Örgryte Idrottssällskap känna till 13§ i stadgarna som stipulerar att “medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter” och att “medlem skall följa föreningens stadgar […]”. Om detta inte är att betrakta som en av föreningens angelägenheter så kan vi lika gärna skita i stadgarna och låta den totala inkompetensen fortsätta styra ÖIS. Jag har hört att Nils Wiberg är intresserad av att satsa på ett fotbollslag som ingen bryr sig om och där han kan göra vad han själv vill.

Om någon av er som är berörda läser detta och ämnar kandidera till en kommande styrelse; var beredda på att stå till svars inför årsmötet. Ni har misskött det mandat medlemmarna gett er och om ni tror att ni ska få behandla 127 års idrottstradition på det här sättet så har ni missförstått ert uppdrag å det grövsta. Avgå med den lilla värdighet ni har kvar och ni kommer inom ett par år betraktas som en parantes under en mörk period i Örgryte IS historia. Om ni fortfarande bryr er kan ni få stå vid sidlinjen och se på när vi skriver ett nytt, positivt, kapitel i ÖIS historia, men förvänta er aldrig att få ta ett enda beslut till som skadar Örgryte Idrottssällskap.

Kärlek och trohet sedan 1887

Alla åsikter som uttrycks i bloggar och kommentarsfält är skribenternas egna. Vad Östra Stå tycker går att läsa om i Östra Stå's manifest. Östra Stå ska verka för en konstruktiv diskussion kring Örgryte IS och i alla kommentarsfält ska man visa respekt gentemot andra ÖIS:are, även om det finns meningsskiljaktigheter. Klarar man inte av att förhålla sig till dessa enkla regler så finns det andra forum att diskutera på.