Engagera dig i Östra Stå

ÖIS Gais Tifo

Det finns mycket bra idéer rörande hur Östra Stå kan utvecklas men för att dessa ska kunna genomföras krävs det att medlemmarna hjälper till. Östra Stå ska byggas av ett helgjutet engagemang och allt som släpps i Östra Stås namn ska hålla kvalité, och vi kommer av den anledningen hellre låta bli att göra något istället för att göra det halvdant.

Vill du hjälpa till krävs följande:

  • Passion. Östra Stå finns till för ÖIS skull och allting som görs ska i slutändan komma ÖIS till nytta. Du ska drivas av passion – vill du genomföra något så kan du också genomföra det.
  • Viljan att utvecklas. Ingen föddes till tifoguru, festfixare, Sambadefensiv-skribent eller klackledare, men gemensamt för samtliga dessa är att de är bättre idag än när de gav sig ut i okänd terräng för första gången. Alla började någonstans, och vill du utvecklas så kommer du också utvecklas.

Vad vi behöver hjälp med (uppdaterad 15/12 -14):

  • Utveckla Östra Stås webbplats. Amoretfides.se är för tillfället i version 1.0, men kommer vara under ständigt pågående utveckling. Det finns en plan som det jobbas efter men då vår webbansvariges tid är begränsad så är vi behov av hjälp för att kunna höja tempot. Kan du webbutveckling och vill hjälpa till att göra Östra Stås webbplats ännu bättre? Hör av dig!
  • Tifomaterial. Det är inte bara pengar som behövs för att göra bra tifon, alla former av material är också välkommet. Kan du ordna färg, VP-rör, tyg eller tifolokal till ett bra pris (eller gratis)? Hör av dig!

Den här listan kommer uppdateras allt eftersom ytterligare behov uppstår. Har du egna förslag på konkret kompetens som Östra Stå kan tänkas behöva? Hör av dig!

Amor et fides