Ett alternativt styrelseförslag

  • Johan Gellerman ersätter Thomas Munther som ansvarig för supporterfrågor.
  • Oskar Ängermark ersätter Matz Thorsson och får rollen som kommunikationsansvarig.

2015 komponerade den tidigare valberedningen ihop ett styrelseförslag som hade inkluderat flera olika arbetsroller, däribland kommunikation och supporteranknytning, för att säkerställa att styrelseförslaget skulle kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Med tanke på den situation som de tidigare huvud- och fotbollsstyrelserna försatt föreningen i så låg det i tiden att bredda styrelsens kunskap och inriktning till att fokusera mer på medlemmarna än vad som tidigare varit fallet. Även fast utfallet av den här satsningen kan diskuteras så går det inte att säga annat än att det, ur ett strikt medlemsperspektiv, var rätt tänkt.

När den nya valberedningen, med Lars Ranäng i spetsen, nu presenterar sitt förslag till ny fotbollsstyrelse så noterar vi att detta tankesätt är helt borta. Den kommunikationsroll som bedömdes som viktig 2015 ersätts inte, och då är det ändå något som supportrar upplever som en väldigt eftersatt del. Styrelsens arbete gentemot medlemmar och supportrar har inte heller det fungerat helt enligt förväntan och även här har det inte utretts någon alternativ kandidat till posten som ansvarig för den här typen av frågor, vilket vi kan ställa oss frågande till. Den röda tråden som går att urskönja bland de nya ledamöter som föreslagits är att de har nära till kapital. Roland Hanzén är VD för ÖIS storsponsor HA Bygg, Matz Thorsson är VD för Metallservice och Dan Jonsson har titeln koncernchef på Atteviks bil i Jönköping.

Vi kan anta att tanken kring valen verkar för att ÖIS ska återgå till det ÖIS som dog i och med att valberedningens ordförande ansvarade för det Örgryte Fotboll AB som gick i konkurs 2011. Vår bestämda uppfattning är att det inte är en hållbar strategi som representerar ÖIS anno 2016 och framåt.

Vi motsätter oss denna bakåtsträvan mot exkludering av klubbens medlemmar och supportrar och vi vill istället verka för motsatsen. Vi vill att de som är ÖIS, dess medlemmar, skall få sina röster hörda och visas den respekt de förtjänar. Vi vill inte att ÖIS återigen ska falla i händerna på personer som inte tidigare har visat hjärta eller passion för ÖIS utan snarare ser en styrelseroll, som ledamot eller ordförande, som en hobby. Att vara en ledare i ÖIS innebär inte bara ansvaret att förvalta historien hos den äldsta fotbollsklubben i Sverige utan också att skapa ny historia och i dagens ÖIS gör man inte det genom återgå till en av den moderna ÖIS-historiens mörkaste tider. Man gör det genom att verka tillsammans och enligt medlemmarnas vilja och där igenom ÖIS bästa.


Johan Gellerman:

En supporterrepresentants uppgift och arbete ska inte vara avhängigt vad klubben gör i övrigt då det är intressen som i vissa fall hamnar på kollisionskurs och därför är det viktigt att denna representant står på flera ben för att kunna driva sina frågor på ett bra sätt. Det här är något som jag upplever inte har fungerat alls med nuvarande representant, och det är en bild som också bekräftas genom de samtal jag haft med drivande personer i Balders Hages styrelse under det gångna året. Den allmänna uppfattningen är att det inte har hänt så mycket, vilket är en bild som stärks av att det inte finns några konkreta förbättringar som går att härleda till nuvarande representants arbete i styrelsen. Vad han har uppnått under det gångna året är helt enkelt väldigt diffust och initiativen för att tillvarata medlemmarnas engagemang har till synes varit helt obefintliga.

En supporterrepresentant ska vara garanten för att de av årsmötet antagna motionerna verkställs i styrelsen och verka för att alla medlemmar känner att deras åsikter och synpunkter hörsammas även när det inte är årsmöte. Detta är särskilt viktigt när det har varit si och så med att efterleva de motioner årsmötet beslutat om.

Det är en omöjlighet att i en förening med 2000 medlemmar och många olika viljor vara alla till lags och det ställer krav på att det finns en tydlig kommunikation och framförallt att den information som kommuniceras utåt är korrekt och inte speglar den enskilde representantens egen agenda då det skapar ett förtroendeglapp mellan representanten och dem han har i uppdrag att representera. Att ducka obekväma frågor och ignorera medlemmar som försöker göra sin röst hörd är inte speciellt förtroendeingivande och inget som gynnar föreningen i det långa loppet.

Jag har ett brett kontaktnät bland ÖIS supportrar efter 13 år på Östra Stå och jag har aldrig upplevt att jag har haft några svårigheter att ha konstruktiva diskussioner över generationsgränserna trots att våra åsikter och val av metod har skiljt oss åt. Den föreningsdemokratiska processen är något jag värderar väldigt högt och ÖIS stora styrka ligger i dess mångfald av åsikter. Det är ingen som sitter på den definitiva lösningen men genom att hörsamma alla som vill komma till tals så kan vi skapa goda förutsättningar för att skapa en klubb som representerar ÖIS medlemmar på ett så bra sätt som möjligt.

Precis som Oskar så kandiderar jag för att hjälpa till i det vardagliga arbetet och sträva efter att det vi gör ska ha en synlig effekt.

Oskar Ängermark:

I en så stor förening som ÖIS är så krävs det personer som kan bidra med en bred erfarenhet inom många fält. De senaste åren har vi sett att detta har antagits mer och mer i ÖIS ledning, vilket också har lett till små framsteg för föreningen, både på planen och vid sidan av den. Det styrelseförslag som valberedningen har komponerat till detta årsmöte tar tyvärr inte bara ett utan flera steg bak från den positiva riktningen. Istället ser fokus ut att ha varit att gå tillbaka till svunna tider där det handlar om att samla företagsledare med egna pengar på banken.

I och med att styrelsens ledamot med ansvar för kommunikationsfrågor, Jonas Dahl, väljer att hoppas av sitt styrelseuppdrag så uppstår det också en lucka i det fältet som valberedningen inte lyckas fylla med sitt förslag. Med min bakgrund som informations- och evenemangsansvarig för ÖIS under tre års tid samt två år som kommunikatör hos Chalmers kan jag bidra med den kommunikativa förmåga som saknas. Jag kan även ta ett operativt ansvar som är få förunnat vilket är viktigt i dagens ÖIS då resurser är knappa och en styrelseledamot måste agera operativt i vardagen för att denne ska kunna göra hundra procent nytta i sin roll.

Motiveringen för varför Matz Thorsson får ställa sig åt sidan är enkel. Thorsson äger redan ÖIS-gården, betalar lön för fyra spelare, sitter i sportrådet och är dessutom storsponsor. Han har redan väldigt mycket makt i ÖIS och oavsett person så är det farligt för ÖIS att belasta en enda person med så mycket inflytandemakt. Dessutom sa Thorsson så sent som i somras att han inte mäktade med styrelsearbetet och hoppade då av. Jag tror inte att någon vill att detta ska ske igen.

Röstar ni på detta förslag så kommer jag kunna delta direkt och aktivt i ÖIS kommunikation för att säkerställa att den leder föreningen framåt.


Vad vi vill åstadkomma för ÖIS det kommande året

  • Partnerstruktur med avstamp i matchtröjans betydelse
  • Engagera supportrarna i arbete. Medlemsmöten, aktivt arbete, t.ex. hemsida
  • Locka fler till matcherna. Biljetter sospeso.
  • Etablera ÖIS-kulturen för alla som kommer till ÖIS, U17 och nyanlända till A-lag

Se över partnerstrukturen och skapa en matchtröja med egenvärde

Partnerstrukturen och grunden som värdet består av i dagens ÖIS har inte utvecklats under de senaste tio åren och kan idag ses som ren sponsring av företagsledare med ett ÖIS-hjärta. Beundransvärt men farligt att grunda näst intill hälften av föreningens omsättning på.

Vi vill se över partnerstrukturen och skapa ett äkta värde för de partners som finns inom ÖIS idag och samtidigt attrahera nya partners som styrs av en väl strukturerad förening där de kan få utdelning på sin investering.

Som ett första steg i detta vill vi se över hur försäljningen av partnerreklam på ÖIS matchtröja bedrivs. Vi ser möjligheten i att placera en välgörande organisations budskap på bröstet med hjälp av partners som också har ett stort socialt engagemang. Denna möjlighet vill vi göra till en verklighet till säsongen 2017.

En matchtröja fri från dagens stora mängd företags-logotyper tror vi också är mer attraktiv för gemene supporter att köpa, och bära, och kommer stärka känslan av enighet då man kan klä sig på samma vis som ÖIS representanter på planen utan att för den sakens skull bli en levande reklampelare.

Engagera supportrarna

I princip alla föreningar i Sverige med en elitsatsning jobbar efter ungefär samma mall: i takt med att intäkterna ökar växer personalstyrkan som inte är kopplad till den sportsliga verksamheten och medför att en mindre del av pengarna kan gå till föreningens kärnverksamhet. Detta medför ofta att supporterskaran, medvetet eller ej, passiviseras något då det uppstår en falsk trygghetskänsla av att “någon annan” löser detta, vilket långt ifrån alltid stämmer.

I vår värld så finns det inte “någon annan”. Engagemang ger inflytande och inflytande skapar engagemang. Vi högaktar alla som på något sätt engagerar sig ideellt för att göra ÖIS till en bättre förening och vi vill ge fler medlemmar och supportrar möjligheten  att vara med och bidra till ÖIS utveckling utefter sina egna förutsättningar. Vi vet att detta kani skapa en större samhörighet mellan ÖIS:are, stärka banden till ÖIS samt kunna hålla nere personalkostnaderna utan att för den sakens skull tappa kvalité i arbetet.

Vad som står överst på den här listan är att få ordning på uppdateringarna på ÖIS hemsida. Vi vet att det finns folk som vill bidra till en bättre bevakning av ÖIS och det är en viktig del för kommunikationen mot både nya och gamla supportrar.  Vidare vill vi, tillsammans med övriga styrelsen, identifiera de områden där supportrar kan engageras och bidra med ideella krafter.

Locka fler till ÖIS matcher

Något som har varit en ambition från många inom ÖIS de senaste åren har varit att locka fler supportrar till ÖIS matcher. En mycket god tanke som tyvärr inte haft en lika god och genomtänkt plan i följe.

Vi vill implementera flera nya sätt att attrahera både nya och gamla supportrar till ÖIS matcher, som inte är beroende av kortsiktiga lösningar som t.ex. stjärnvärvningar. Fotbollssupportrar är irrationella “konsumenter” och även fast målet alltid ska vara att vinna matcher så finns det andra, minst lika viktiga, parametrar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt bli ett framgångsrikt publiklag.

Ett konkret förslag som vi kommer implementera redan till denna säsong är konceptet “Biljetter sospeso”, från italienska “Caffè sospeso”, vilket betyder att du köper en extra biljett som går till någon som inte har möjlighet att själv köpa biljett till en ÖIS-match. Konceptet kommer att vara riktat främst mot nyanlända flyktingar från krigshärjade områden, som Syrien, med ambitionen att dessa ska känna sig välkomna till sitt nya land och underlätta deras acklimatisering genom fotbollens goda krafter.

Etablera ÖIS-kulturen

ÖIS är idag en vilsen eka mitt på Atlanten. Enskilda personer har dikterat under korta stunder vad som behövs just där och då, vilket inte alltid har varit enligt medlemmarnas vilja eller det som har varit bäst för klubben. Vi behöver tillsammans ta ut en kurs och styra mot land.

Genom att etablera ÖIS värdegrund, vision samt både lång- och kortsiktiga mål i det styrdokument vi har motionerat för kan vi för en gångs skull etablera vad det är ÖIS medlemmar vill att föreningen ska verka för och göra oss unika inom fotbollssverige.

Att vi själva inte vet vad vi är har gjort att det blivit svårt att attrahera nya ÖIS:are, även inom de egna ungdomsleden. Som en första direkt aktion vill vi skapa ett obligatorisk seminarium för alla nya spelare i ÖIS, från U15 till A-lag samt vara öppet för intresserade supportrar. Detta seminarium ska innehålla allt från ÖIS historik till supporterkultur och sociala engagemang samt vad ÖIS vill åstadkomma i framtiden. Ett seminarium kan hållas redan till sommaren 2016 och sedan bli ett återkommande tema i början av året, då de flesta nya spelare har anlänt till ÖIS.

Alla åsikter som uttrycks i bloggar och kommentarsfält är skribenternas egna. Vad Östra Stå tycker går att läsa om i Östra Stå's manifest. Östra Stå ska verka för en konstruktiv diskussion kring Örgryte IS och i alla kommentarsfält ska man visa respekt gentemot andra ÖIS:are, även om det finns meningsskiljaktigheter. Klarar man inte av att förhålla sig till dessa enkla regler så finns det andra forum att diskutera på.