Ett första utkast till styrdokument

Detta är ett förslag på hur ett första utkast av en/ett verksamhetsplan/styrdokument skulle kunna se ut enligt den motion som kommer avhandlas på ÖIS Fotbollsförenings årsmöte, den 14 mars 2016. Vi vill poängtera att varken årtal eller siffror för de långsiktiga målen på något sätt är definitiva och att man kan, och bör, lägga in flera delmål på vägen. Då detta utkast är något som vi har gjort på en vecka så ser vi stor potential i hur detta dokument kan utvecklas över tid när fler medlemmar har fått säga sitt.

Oskar Ängermark och Johan Gellerman

Idén om ÖIS (Fotbollsförening)

ÖIS ska med bas i sin värdegrund erbjuda, främst Göteborgs, fotbollsintresserade en samlingsplats för att tillsammans glädjas över vår fotbollsklubb och stad, både på och utanför fotbollsplanen.

Vision

Bli den ledande fotbollsklubben i Göteborg och senare även i Sverige.

Mål

Kortsiktiga:

 • Skapa en större interaktion med ÖIS supportrar: Genom mer aktiva, frekventa och välstrukturerade informationsmöten vill vi utveckla relationen mellan ÖIS och  dess supportrar.
 • Locka fler åskådare till ÖIS matcher: Ett publiksnitt på minst 3 200 (2500 betalande) åskådare under 2016 års seriespel i Superettan.
 • Hitta nya inkomst- och intäktskällor: Ett första steg är att etablera konceptet ”Biljetter sospeso” där ÖIS:are har möjlighet att köpa en billigare extrabiljett som en behövande person kan hämta ut så att även den har möjlighet att njuta av ÖIS.

Långsiktiga:

 • Vidareutveckla ÖIS värdegrund och följa tidens anda.
 • Locka ytterligare fler åskådare till ÖIS matcher: Ett publiksnitt på minst 8 000 åskådare (6 500 betalande) efter ÖIS femte år i Allsvenskan, alternativt år 2026.
 • Öka antalet årskortsinnehavare till 4 000, till år 2026.
 • Öka medlemsantalet i ÖIS fotbollsförening till 6 000, till år 2026.
 • Ha en fast spelplats, med god logi för ett växande ÖIS, säkrad eller byggd tills 2030.

Värderingar

 1. Inkludera. ÖIS vill knyta kontakt med fler människor som med olika bakgrund kan öka klubbens kunskap och möjlighet att sprida den samma om fotboll och världen i dess helhet.
 2. Progressiva. ÖIS vill alltid vara på väg framåt och där med också ständigt ifrågasätta sig själv,  för att försäkra om att vägen alltid leder framåt mot nya spännande erfarenheter.
 3. Godhet. ÖIS vill alltid hjälpa de som behöver hjälp, om även dessa personer kan skriva under på ÖIS värderingar.

Strategi

Med grund i våra värderingar ska vi vara mer lättillgängliga och därmed skapa nyfikenhet kring ÖIS. Detta skall få oss att nå våra mål.

Verksamhetsplanens framtid

Denna verksamhetsplan skall årligen revideras för att säkerställa att den följer klubbens nutida värderingar,  samt tillkommande tillägg och borttagningar av värderingar.

Alla åsikter som uttrycks i bloggar och kommentarsfält är skribenternas egna. Vad Östra Stå tycker går att läsa om i Östra Stå's manifest. Östra Stå ska verka för en konstruktiv diskussion kring Örgryte IS och i alla kommentarsfält ska man visa respekt gentemot andra ÖIS:are, även om det finns meningsskiljaktigheter. Klarar man inte av att förhålla sig till dessa enkla regler så finns det andra forum att diskutera på.