Frågor & Svar

Rekommenderad läsning: < Manifest

Vilket är syftet med Östra Stå?

Östa Stå skall verka som en förenande organisation vilken kanaliserar supportrarnas engagemang för ÖIS och därmed skapar en positiv drivkraft för hela föreningens bästa. Syftet är också att agera som en megafon på gräsrotsnivå och sprida information inom supporterleden. Alla ÖIS supportrar skall ha någonstans att vända sig för att få gehör för sina idéer och utlopp för sitt engagemang. Östra Stå skall samverka med andra supporterorganisationer och tillsammans med dem utgöra ÖIS ryggrad. Spelare och tränare kommer och går men supportrarna består.

Kan jag vara medlem i Balders Hage samtidigt som jag är medlem i Östra Stå?

Ja! Östra Stå uppmuntrar till att man ska vara medlem i både Balders Hage och Östra Stå och förhoppningen är att Östra Stås intåg ska gynna Balders Hage i form av att fler medlemmar vill engagera sig i den officiella supporterklubben. Starka supporterföreningar skapar goda förutsättningar åt ÖIS.

Jag tycker initiativet är bra men jag föredrar att sitta på sittplats framför att stå på Östra Stå. Är jag ändå välkommen som medlem?

Ja! Östra Stå vill inkludera alla ÖIS-supportrar oavsett vilken sektion man sitter på eller hur engagerad man är i övrigt. Det spelar heller ingen roll hur du ser ut, var du kommer ifrån, vad du attraheras av, eller vad du tror på. Vi ska förenas i att vi älskar ÖIS.

Har Östra Stå någon gemensam värdegrund?

Nej. Östra Stå representeras lika mycket av varje enskild medlem och har därför ingen gemensam värdegrund. Se svaret ovan.

Hur står Östra Stå i frågan om pyroteknik?

Det är endast medlemmarna som avgör vad Östra Stå tycker och inte tycker. Således finns ingen officiell hållning i pyrofrågan.

Vilka utgör Östra Stås beslutande organ?

Östra Stå styrs av sina aktiva medlemmar. Är man med och engagerar sig får man inflytande, ligger man på sofflocket får man det inte. Vill du vara med och styra Östra Stås inriktning? Engagera dig!

Vad används medlemsavgiften till?

Medlemsavgiften återinvesteras oavkortat i Östra Stås verksamhet. Exempel på projekt som stöttas ekonomiskt är framtagandet av souvenirer, sociala tillställningar för Östra Stås medlemmar, webbplatsen och tifoverksamhet. Eftersom Östra Stå varken tar ställning för eller emot pyroteknik på ÖIS matcher får den typen av arrangemang inget ekonomiskt stöd.

Kommer Östra Stå vara medlemmar i SFSU?

Ja, Östra Stå kommer vara medlemmar i SFSU.

Hur ser Östra Stå på att låta sig sponsras?

Östra Stå tar tacksamt emot alla former av gåvor – så länge det sker utan krav på motprestation. Vi utesluter inte att vi kommer tacka välgöraren offentligt men det sker endast om vi tycker det är motiverat. Östra Stå ska stöttas för att det är ett bra initiativ, inte för sin egen vinnings skull.

Kommer Amoretfides.se på sikt innehålla reklamannonser?

Aldrig någonsin.

Amor et fides

Rekommenderad läsning: > Bli medlem